Stichting

Naam
Stichting Applaus

RSIN/fiscaal nummer
8556.40.017

Contactgegevens
Stichting Applaus is te bereiken via info@applaus.nl.

Doelstelling
Collectieve promotie van de podiumkunsten, het bevorderen en stimuleren van podiumkunstbezoek en hieraan gerelateerde activiteiten.

Beleidsplan
Langetermijnbeleid
Stichting Applaus wil theaterbezoek bevorderen door meer bekendheid te geven aan voorstellingen en het aanbod. Ze wil een grotere/betere bereikbaarheid & vindbaarheid van de informatie over voorstellingen bereiken, op een manier dat mensen gestimuleerd worden voorstellingen te bezoeken.

Middellangetermijnbeleid
Stichting Applaus wil samen met de branche (podia en artiesten/producenten) een online platform ontwikkelen om hiermee de doelstellingen van de stichting te bereiken. Het doel is om op dit platform een complete agenda weer te geven van alle komende voorstellingen, gecombineerd met reviews (beoordelingen) van voorstellingen die al in première zijn gegaan. Daarnaast kan het platform aandacht schenken aan initiatieven en bijzondere gebeurtenissen binnen de cultuurbranche (zoals theaterprijzen en premières). Naast producenten en theaters wordt hiervoor samenwerking gezocht met diverse andere branche-organisaties en -initiatieven, om zo een breed draagvlak te creëren.

Bestuurssamenstelling
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bestaat uit drie personen:
Voorzitter, Suzanne van Dommelen-Bruins (Bestuursvoorzitter VVTP - Vereniging van Vrije Theater Proucenten - en algemeen directeur van theaterproductiebedrijf DommelGraaf Holding)
Penningmeester, Tineke Maas (directeur Stadstheater Zoetermeer)
Secretaris, Martje van de Ven

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting is in oktober 2015 opgericht en is op dit moment bezig met het starten van een samenwerking met een collectief van partners uit de podiumkunstbranche om haar doelstellingen voor de middellange termijn te gaan realiseren.

Financiële verantwoording
De stichting is in oktober 2015 opgericht en heeft derhalve nog geen financiële verantwoording.
In het geval de stichting wordt opgeheven, zal het resterend vermogen worden besteed aan een ANBI-instelling die dezelfde doelstellingen onderschrijft.